Home

Stichting 24h7d.nl is actief geweest wat betreft het opzetten van huisvesting wat betreft beschermd wonen. Door de wijzigende vorm waarin de voormalige PGB’s zijn omgezet in de WMO en de regeling door de gemeenten in plaats van het rijk wordt uitgevoerd zijn hiervoor geen mogelijkheden meer.

Voor juridische zaken en WMO:

jurist-wevers
Bredevoortsestraatweg 19, 7121 BA Aalten
Telefoonnummer vast: 0543-537335
Telefoonnummer mobiel: 06-36304797
info@juristwevers.nl
https://juristwevers.nl/

stichting 24h7d.nl
Dorpsstraat 9
8381AM Vledder
Kvk: 56531141